ЕТИЧКИ KOДЕКС 2018-02-08T19:07:48+00:00

ЕТИЧКИ КОДЕКС

Eтички кодекс наше групе грађана дефинише етичке вредности нашег деловања у Скупштини града Београда, на извршним функцијама и у градској управи.
Погледајте и наш водич Како се боримо.
ПРОЧИТАЈ ЕТИЧКИ КОДЕКС